Saltar al contenido

Bestiario

Gigantes

KHRYSOMALLOS

KARKINOS

SKORPIOS

KHEIRON

IKHTHYES

PHOLOS

DELPHIN

ORIÓN

PEGASOS

AMALTEIA

LAILAPS